Środki unijne na prowadzenie działalności gospodarczej - co trzeba zrobić, żeby je zdobyć?

Środki unijne na prowadzenie działalności gospodarczej – co trzeba zrobić, żeby je zdobyć?

Środki unijne na prowadzenie działalności gospodarczej – co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Polska jest jednym z krajów, które należą do Unii Europejskiej i można długo rozmawiać nad zaletami i wadami tej obecności. Nie jest to kwestia, która jest łatwa i jednoznaczna, ale niektóre sprawy są oczywiste. Jedną z nich jest możliwość uzyskania dotacji na prowadzenie działalności gospodarczej, ponieważ to z pewnością jest korzystne. Ponosimy pewne niekorzystne konsekwencje, więc trzeba starać się o korzyści w tych sytuacjach, kiedy jest to możliwe. Możliwość pozyskiwania środków na własną firmę to szansa na szybkie przyspieszenie jej funkcjonowania na wczesnym etapie, co daje szansę wybić się na rynku.

Konieczne jest jednak uporanie się z pewną ilością biurokracji oraz spełnienie pewnych warunków. Nie jest to najprzyjemniejsza część całego procesu, ale efektem może być np. pożyczka unijna na start czy bezzwrotna dotacja, która zwiększy konkurencyjność naszej firmy na rynku. Jak pozyskać środki na działalność gospodarczą? To właśnie będzie tematem tego artykułu.

Mikropożyczka jako szansa na dobry start naszej firmy

Środki unijne na prowadzenie działalności gospodarczej - co trzeba zrobić, żeby je zdobyć?
Środki unijne na prowadzenie działalności gospodarczej – co trzeba zrobić, żeby je zdobyć?

Na początek warto przeanalizować możliwość wzięcia mikropożyczki. Jest to rozwiązanie, które idealnie nadaje się do uzyskania funduszy na rozruch naszej firmy. Pożyczka na start może wynosić do 100 tys. zł. Najczęściej jest to wartościowe wsparcie, gdy nasza firma dopiero wchodzi na rynek i konieczne jest utrzymanie konkurencyjności. Celem jest zdobycie pieniędzy, które przysłużą się powstaniu firmy oraz będą dla niej wsparciem w pierwszym okresie jej funkcjonowania. Kto może ją uzyskać? To zależy od samej formy mikropożyczki, gdyż istnieje wiele wariantów tego finansowania. Najpopularniejsze z nich to te na rozpoczęcie działalności gospodarczej (do 80 tys. zł. na wydatki do rozpoczęcia firmy i dla osób powyżej 30 roku życia, które nie posiadają pracy) oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej i na utworzenie dodatkowego miejsca pracy (około 92 tys. zł, co może być powiększone o dodatki, kierowane do różnych grup wiekowych). Istnieją również wsparcia kierowane do konkretnych grup zawodowych np. dla rolników. Przede wszystkim, żeby uzyskać pożyczkę trzeba spełnić kilka warunków. Nie można prowadzić firmy co najmniej 12 miesięcy przed staraniem się o pożyczkę oraz trzeba wziąć udział w szkoleniu. Ponadto trzeba zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Urzędu Marszałkowskiego, Punktu Informacji Funduszy Europejskiej lub regionalnej jednostki wdrażania projektów unijnych. Tam można zdobyć dalsze informacje odnośnie samych procedur. Ponadto można korzystać ze stron rządowych, ponieważ posiadają one najbardziej aktualne informacje. Pożyczka dla firm na start wymaga złożenia wniosku o dofinansowanie. Musimy tam zamieścić takie informacje jak rodzaj działalności, którą planujemy, kwota pożyczki, którą chcemy uzyskać czy przybliżony biznesplan. Po złożeniu stosownych papierów musimy poczekać na rozstrzygnięcie. Konieczne jest dostarczenie odpowiednich zabezpieczeń m.in. co do późniejszej zgodności z naszymi deklaracjami.

Bezzwrotna dotacja, czyli motywacja do założenia firmy

Drugą formą finansowania jest możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji. To oczywiście brzmi bardziej atrakcyjnie niż pożyczka, ale z punktu widzenia działalności gospodarczej obydwie formy mogą prowadzić do uzyskania zysków. Ponadto w ramach dotacji możemy liczyć na maksymalnie 40 tys. zł. Przede wszystkim kwota ta jest kierowana do osób bezrobotnych. Ideą jest więc możliwość rozwoju zawodowego osób, które obecnie niczym się nie zajmują w kwestii pozyskiwania pieniędzy. Stanowi to więc motywację do działania. Tutaj również konieczne jest dostarczenie zabezpieczenia. Jest to dowód tego, że uzyskane pieniądze rzeczywiście zostaną zainwestowane w firmę. Ponadto powinno odbywać się to zgodnie z warunkami, które przedstawimy na wniosku. Idea jest taka, żeby dotacja była jedynie wsparciem, a nie podstawą. Działalność gospodarcza wymaga więc dobrego pomysłu oraz potencjalnie skutecznego biznesplanu. W celu rozpoczęcia starania się o finansowanie można skorzystać z pomocy tych samych instytucji, które zostały wymienione wcześniej. Tutaj również konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacje, które są w nim zawarte to choćby podstawowe informacje o wnioskodawcy, oświadczenie o posiadaniu informacji z regulaminu projektu, informacje o swojej sytuacji zawodowej czy uzasadnienie pomysłu na działanie firmy. Żeby móc złożyć wniosek, konieczne jest też okazanie wkładu własnego. To zwiększa motywację wnioskodawcy do tego, żeby rozwijać działalność. Jakie informacje powinien zawierać wniosek? Przede wszystkim będzie to tytuł projektu, dane osoby, która składa oświadczenie, szczegółowy biznesplan, planowane korzyści oraz znacznie więcej. Pamiętajmy, że ciekawszy opis projektu sprawia, że zwiększają się szanse uzyskania dotacji. Dokumenty będą podlegały szeregowi weryfikacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na końcu będziemy mieć możliwość podpisania umowy. Wtedy pozostaje już założenie działalności gospodarczej. Na tym nie kończą się nasze obowiązki, ponieważ musimy działać zgodnie z wcześniejszą umową.

Podsumowanie

Oczywiście pozyskanie pieniędzy musi wiązać się z dużą ilością formalności i trudno opisać dokładnie wszystkie etapy. Na szczęście środki unijne są dobrze opisane choćby w Internecie, a strony rządkowe mogą być dobrym źródłem informacji. Rezultat jest przecież bardzo cenny, ponieważ sprawia, że nasza działalność gospodarcza ma większe szanse zaistnienia na rynku. Pozostaje tylko życzyć powodzenia na etapie formalności oraz przede wszystkim na późniejszym prowadzeniu firmy, co będzie zwieńczone samymi sukcesami.