Jak wybrać dobrą szkołę językową?

Znajomość języków obcych to jedna z najcenniejszych kwalifikacji, jakie możemy zdobyć. Umiejętność posługiwania się językami przydaje się w karierze zawodowej, a w niektórych profesjach jest nawet niezbędna. Poza tym kształcenie się w językach obcych pomaga w rozwoju osobistym http://mak.edu.pl/dzieci-nad-stronka/fotki-eventdla-dzieci/. Niezależnie od powodu, który nami kieruje, z pewnością chcemy wybrać jak najbardziej skuteczny sposób nauki. Najpopularniejszą opcją są lekcje w szkole językowej. Zanim jednak wybierzemy określony kurs, warto rozważyć kilka kwestii.

Kwalifikacje nauczycieli i doświadczenie

Pierwszym czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę podczas wyboru szkoły językowej są kwalifikacje osób prowadzących zajęcia. Na stronie internetowej danej szkoły powinny znajdować się informacje o nauczycielach, którzy w niej pracują. Czy posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe? Czy przeszli szkolenia z pedagogiki? Czy mają certyfikaty i dyplomy, które poświadczają zdobyte kwalifikacje? Poziom, który prezentują nauczyciele, w dużej mierze decyduje o tym, czy dana szkoła językowa jest godna zaufania . Dobrze, gdy osoba prowadząca lekcje jest kontaktowa, przystępna i charyzmatyczna. Wtedy dużo łatwiej będziemy przyswajali wiedzę i bez obaw zwrócimy się do niej o pomoc. W wielu placówkach edukacyjnych zatrudniani są native speakerzy, czyli rodzimi użytkownicy danego języka. Lekcje pod ich okiem mogą być bardzo skuteczne. Trzeba jednak pamiętać, że takie osoby również muszą posiadać certyfikaty, które uprawniają je do pracy w charakterze nauczyciela języka.

Podczas nauki w szkole powinniśmy mieć zapewnioną opiekę wykwalifikowanego metodyka. Jego zadaniem jest czuwanie nad jakością pracy lektorów, a także aktywne pomaganie uczniom, w tym analiza ich umiejętności. Warto zwrócić uwagę również na to, jak długo szkoła działa na rynku. Czy ma co najmniej kilkuletnie doświadczenie w uczeniu języków obcych? Możemy też zapytać o opinię byłych kursantów lub poszukać informacji w Internecie. Takie recenzje mogą znacznie ułatwić podjęcie dobrej decyzji.

Metody nauczania i ocena postępów

Przed wybraniem określonej szkoły językowej, koniecznie zapoznajmy się z metodami nauczania, które są w niej używane. Obecnie istnieje mnóstwo różnych sposobów na naukę języków obcych. Każdy z nas ma jednak inne preferencje i predyspozycje, dlatego upewnijmy się, czy dana metoda nam odpowiada. Niektóre szkoły opierają swoje lekcje głównie na mówieniu, inne na słuchaniu, a jeszcze inne to typowe zajęcia warsztatowe. Znane powiedzenie głosi: „Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem ”. Człowiek najlepiej uczy się poprzez osobisty udział. Tą zasadę warto mieć na uwadze podczas kształcenia się w językach obcych. Szkoła powinna pozwalać nam na czynny udział w zajęciach. Korzystne dla uczniów jest także wykorzystywanie podczas lekcji różnych pomocy edukacyjnych i nowoczesnego sprzętu multimedialnego.

Ucząc się nowego języka z pewnością chcemy wiedzieć, czy robimy postępy. Profesjonalna szkoła językowa powinna umożliwiać kontakt z lektorem, który będzie oceniał nasz progres w nauce. W niektórych placówkach przeprowadzane są testy sprawdzające, które pozwalają regularnie kontrolować postępy uczestników zajęć. Sporo szkół zapewnia także dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i ćwiczeń domowych lub posiada platformę e-learningową. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób dana szkoła czuwa nad progresem swoich uczniów i wybrać taką, której metody są dla nas najlepsze.

Poziom nauczania i wielkość grup

Zanim przystąpimy do nauki w danej szkole językowej, musimy zastanowić się, jaki poziom znajomości języka chcemy osiągnąć. Niektóre szkoły oferują kursy na każdym poziomie zaawansowania- zawsze świadczy to na korzyść placówki. Dowiedzmy się, do jakich egzaminów będziemy mogli przystąpić na zakończenie kursu, na przykład FCE, CAE lub CPE.

Przed tym, jak zostaniemy wpisani do określonej grupy kursantów, szkoła językowa powinna przeprowadzić specjalny egzamin poziomujący w formie ustnej lub pisemnej. Nauka będzie skuteczna tylko wtedy, jeśli w jednej grupie będą uczyły się osoby o zbliżonym stopniu zaawansowania. W przeciwnym razie jakaś część grupy będzie poszkodowana. Uczestnicy na wyższym poziomie będą nudzili się na zajęciach, jeśli nauczyciel dostosowuje poziom do osób mniej zaawansowanych http://mak.edu.pl/dzieci-nad-stronka/. Gdy natomiast mamy małe umiejętności posługiwania się językiem i znajdziemy się w grupie złożonej z zaawansowanych kursantów, z pewnością trudno będzie nam nadążyć za tokiem nauczania.

Nie bez znaczenia jest także wielkość grupy, w której będą odbywały się zajęcia. W zbyt licznej grupie trudno jest o kontakt z nauczycielem. Poza tym osoba prowadząca zajęcia nie będzie w stanie dopasować lekcji do poziomu wszystkich kursantów. Z drugiej strony, jeśli lubimy poznawać nowych ludzi i wymieniać się z innymi swoimi doświadczeniami, wtedy lekcje w dużej grupie mogą być dla nas bardziej atrakcyjne. Trzeba też pamiętać, że zajęcia w gronie kilku uczestników wiążą się zazwyczaj z większymi kosztami.