Dom opieki jak się dostać?

Dom opieki jak się dostać?

Dom opieki dla seniora http://wiejskieklimaty.net/home/som-opieki-seniora-zachodniopomorskiejest potocznie określany, jako dom starców http://wiejskieklimaty.net/. Miejsce takie charakteryzuje się tym, że zostają tam umieszczone osoby w starszym wieku, które w większości przypadków wymagają stałej opieki medycznej. Placówka taka ma za zadanie świadczyć swoim podopiecznym usługi bytowe, medyczne, edukacyjne, wspomagające, jak również opiekuńcze. Każdego roku w domach opieki zostaje umieszczonych tysiące osób. W związku z tym postanowiliśmy przedstawić Państwu kilka kluczowych informacji odnośnie tego, jak do tego miejsca w odpowiedni sposób się dostać. 

Dom opieki dla osób starszych

Ośrodek dla osób starszych https://www.wiejskieklimaty.net/oferta/należy do specjalnego rodzaju ośrodka, który jest finansowany przez władze samorządu lokalnego, bądź organizacji pozarządowej. Placówki działają w taki sposób, że zapewniają szeroki zakres opieki swoim podopiecznym przez całą dobę. W dzisiejszych czasach znacznie większa część osób decyduje się na oddanie starszego członka swojej rodziny do domu starości, ponieważ nie są oni w stanie zapewnić mu odpowiedniej uwagi i opieki w ciągu całego dnia. 

Co należy zaliczyć od ogólnych zasad podczas przyjmowania osób do domu starości?

Dom opieki jak się dostać?Jeżeli chodzi o ogólne zasady przyjmowania osób do domu starości to należy przede wszystkim zaznaczyć to, że obejmują one szereg czynności. Otóż, priorytetową kwestią jest to, aby złożyć odpowiedni wniosek o przydzielenie osoby starszej w danym domu opieki. Oprócz wypełnienia wniosku, potrzebne będzie także dostarczenie innych ważnych dokumentów. Wniosek o przydzielenie do domu starości może zostać wypełniony zarówno przez członka rodziny, jak również przez osobę, która miałaby w takim miejscu zostać umieszczona. W wyjątkowych sytuacjach wniosek może zostać uzupełniony także przez pracownika socjalnego. Po wypełnieniu wniosku i dostarczeniu go do odpowiedniej placówki zostaje on zweryfikowany. Gdy wniosek o skierowanie osoby starszej do domu opieki zostanie rozpatrzony to w następnej kolejności dokonuje się wywiadu środowiskowego. Podczas przeprowadzania tego wywiadu, pracownik socjalny ma możliwość uzyskania wszystkich potrzebnych informacji odnośnie sytuacji finansowej, jak również odnośnie sytuacji rodzinnej osoby, która ma zostać umieszczona w takim ośrodku. Jeżeli chodzi o decyzję odnośnie skierowania do domu starości, bądź o ustalenie wysokości opłaty za taki pobyt, to kwestia ta zostaje zatwierdzona przez organ gminy, który prowadzi taki dom starości, bądź przez starostę powiatu prowadzącego takie miejsce.

Czy pobyt w domu starości jest bezpłatny?

Pobyt w domu starości nie jest bezpłatny. Dom starości w pierwszej kolejności do opłaty za pobyt w ośrodku zobowiązuje finansowo osobę, która w takim miejscu zamieszkuje. W następnej kolejności odpowiedzialności finansowej podlega współmałżonek, a na samym końcu gmina. Gmina ma możliwość zadecydowania również, czy podopiecznego nie lepiej wysłać z powrotem do swojego domu. Jeżeli chodzi o przybliżoną kwotę kosztu związanego z pobytem w takim ośrodku to można tutaj mówić o kwocie nawet 70 procent dochodów pacjenta. Oczywiście należy mieć na uwadze także to, że koszty związane z utrzymaniem osoby przebywającej w domu starości mogą wzrosnąć na przykład w przypadku wystąpienia sytuacji, podczas której będzie trzeba sprawować opiekę nad osobą leżącą albo nad taką, która będzie wykazywała ciężki stan nowotworowy. 

Co należy zaliczyć do wymaganych dokumentów, aby móc się dostać do domu spokojnej starości?

Do wymaganych dokumentów, aby móc się dostać do domu spokojnej starości należy zaliczyć przede wszystkim:

  • zaświadczenie wydane przez lekarza rodzinnego o stanie zdrowia seniora, jak również informacji o tym, że niezbędna jest dla niego całodobowa opieka
  • zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę, które powinno być wydane w przypadku osób chorych umysłowo
  • zaświadczenie odnośnie uzyskiwanych dochodów
  • decyzja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie przyznaje renty, bądź emerytury
  • oświadczenie woli seniora o umieszczeniu w domu spokojnej starości
  • oświadczenie rodziny, które by wyjaśniało okoliczności, które sprawiają, że nie ma możliwości innej opieki nad seniorem

Jak przebiega oczekiwanie na decyzję?

Oczekiwanie na decyzję co do wyrażenia zgody na umieszczenie seniora w danej placówce polega na tym, że ośrodek ma czas na rozpatrzenie takiego wniosku w terminie trzydziestu dni. Natomiast mogą zdarzyć się również bardziej skomplikowane sytuacje, które będą dawały ośrodkowi możliwość rozpatrzenia wniosku nawet w przeciągu dwóch miesięcy. Aczkolwiek takie sytuacji zdarzają się stosunkowo rzadko. Należy również zaznaczyć, iż w przypadku wydania pozytywnej opinii przez ośrodek pomocy społecznej, w następnej kolejności cała dokumentacja zostaje przesłana do właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie z prośbą o umieszczenie w konkretnej placówce. Warto jeszcze dodać to, że długość całego przeprowadzenia procesu może być dość zróżnicowana, ponieważ senior zostaje umieszczony na liście oczekujących. W związku z tym nie wiadomo, jak długo będzie trwał czas oczekiwania, aż miejsce w danej placówce się zwolni.