Co należy wiedzieć o sprzedaży nieruchomości?

Jednym z głównych pytań, jakie przeważnie pojawia się podczas sprzedaży mieszkania, są te, związane z kwestią opodatkowania sprzedawanej nieruchomości lub domu. Jakie są podstawowe zasady, o których należy pamiętać przy uiszczaniu podatku dochodowego z tego tytułu oraz kiedy i w jaki sposób można nie płacić tego podatku? Jest to o tyle ważne, że nie zawsze wiedza na temat finansowych ulg przy sprzedaży nieruchomości jest wystarczająca.

Podatek uiszczany po okresie pięciu lat

Podatek ten jest najprostszą formą zgłoszenia posiadanej nieruchomości lub mieszkania do Urzędu Skarbowego. Jest to tzw. podatek niezależny http://inhouse.szczecin.pl/mieszkania/sprzedaz?prop_id_48=Szczecin&prop_id_49[0]=ZAWADZKIEGO. Niezależny, ponieważ, aby z niego skorzystać, konieczne jest odczekanie minimum 5 lat od daty nabycia nieruchomości do momentu, gdy daną nieruchomość chce się sprzedać. W tym czasie nie trzeba robić nic. Od osoby, która chce dokonać sprzedaży nieruchomości, nie jest wymagane żadne działanie. Po tym okresie nie jest konieczne składanie zeznania podatkowego.

Warto pamiętać, że pięć lat jest liczone jako okres podatkowy, a nie kalendarzowy. Innymi słowy, musi minąć dany rok kalendarzowy, w którym przypada piąty rok podatkowy (np. po okresie 5 lat z lutego 2015, na luty 2020). Wówczas nie płaci się podatku dopiero po skończeniu roku 2020 kalendarzowego.

Możliwe jest także zwolnienie z podatku jeśli dana nieruchomość była w posiadaniu od co najmniej pięciu lat, również podatkowych. Zwolnienie z podatku nabytej w lutym 2015 roku może się odbyć dopiero w roku 2021.

Podatek od nieruchomości płacony przed upływem pięciu lat

Jeśli nie mamy możliwości poczekać pięciu lat na uniknięcie podatku, to również jest możliwość, by przed tym okresem dokonać sprzedaży nieruchomości i jednocześnie nie płacić należnego podatku. Sprzedaż w takim wypadku jest możliwa dzięki skorzystaniu z ulg. Są to tzw. ulgi na cele mieszkaniowe i konieczne jest spełnienie kilku warunków.

Po pierwsze należy wywiązać się z poświadczenia, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości będą przeznaczone na własne cele mieszkaniowe http://inhouse.szczecin.pl/mieszkania/sprzedaz?prop_id_46=Szczecin&prop_id_49[0]=CENTRUM. Nie jest to wymóg, lecz okoliczność, która pozwala na uzyskanie ulgi. Do tych wydatków zaliczyć można m,.in nabycie budynku mieszkalnego, gruntu pod mieszkanie, a nawet przeprowadzenie remont własnego mieszkania. Do tego dochodzą także inne okoliczności jak np. spłata kredytu i odsetek. Także konsolidacyjnego. Wcześniej warto rozeznać się czy dany kredyt może zostać wliczony w poczet spłaty jako formę ulgi mieszkaniowej rozumianej jako potrzeba mieszkaniowa.

Poinformowanie urzędu

Przy sprzedaży nieruchomości z https://nieruchomosci.sytek.pl/property-feature/kamienice/ konieczne jest także poinformowanie urzędu. Nie zawsze wiemy o tym, więc w sytuacji gdy dochodzi do sprzedaży mieszkania należy wiedzieć, jakie kroki podjąć, by niepotrzebnie nie narazić się Urzędowi Skarbowemu. Najlepiej zrobić to podczas składania deklaracji podatkowej i poinformować go, o planowanym remoncie i chęci skorzystania z możliwości ulg podatkowych. W ten sposób możliwe jest skorzystanie z ulg, które pozwolą na rozdysponowywanie środków ze sprzedaży na okres do dwóch lat. Jeśli jednak za pieniądze ze sprzedaży zostanie kupiony przedmiot, rzecz, która nie jest ujęta w ulgach mieszkaniowych, może zostać od tego uiszczony dodatkowy podatek. Konieczne jest także wiedzieć, że w przypadku sprzedaży nieruchomości i skorzystania z ulgi mieszkaniowej należy wydać całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży w okresie dwóch lat od jej uzyskania. W innym przypadku możemy zostać obciążeni podatkiem dochodowym od sprzedaży plus odsetek. Jednakże minusem tej sytuacji jest to, że Urzędy Skarbowe nie zawsze interpretują jednakowo ten zapis. Najlepiej jest skorzystać z pomocy najbliższego Urzędu Skarbowego i dowiedzieć się o możliwościach składania wniosków.

Jaka kwota jest konieczna do zapłaty z tytułu podatku od nieruchomości

Przy sprzedaży mieszkania lub nieruchomości przed okresem pięciu lat i braku możliwości skorzystania z ulg mieszkaniowych, kwota należnego podatku będzie wynosić 19%. Podatek jest uzyskiwany z kwoty różnicy między ceną nabycia a ceną sprzedaży. W przypadku sprzedaży za dwieście tysięcy, a nabyciu za sto tysięcy, kwota podatku to dziewiętnaście tysięcy. O ile w tej sytuacji nie jest to jeszcze tak dramatyczne, to w przypadku uiszczenia podatku od darowizny (również 19%), należy zapłacić podatek od pełnej uzyskanej kwoty, która przy darowiźnie (zerowy koszt zakupu) będzie znacznie większa.

Sprzedaż nieruchomości, która jest otrzymywana w spadku

Nowa zmiana przepisów spadkowych z roku 2019 wprowadziła nowelizację przepisów spadkowych. W ten sposób jest to dodatkowa możliwość do sprzedaży nieruchomości odziedziczonej w okresie pięciu lat bez konieczności uiszczania podatku dochodowego. W tym czasie okres pięciu lat podatkowych będzie określany jako od momentu nabycia nieruchomości. Po okresie pięciu lat spadkodawca może praktycznie w tym samym momencie dokonać jej sprzedaży. Jeśli jednak ten czas jest krótszy i wynosi np. 3 lata, można dodać go do okresów podatkowych. Jeśli więc po okresie 3 lat nie nastąpi sprzedaż po jej odziedziczeniu, to można jeszcze poczekać dodatkowe dwa lata, by dzięki temu skorzystać z możliwości ulgi podatkowej.

 

Marina deweloper
ul. Przestrzenna 11
70-800 Szczecin
609 11 30 55
www.marina-developer.pl
Nieruchomości Sardynia
Piazza San Nicola 5
07020 Loiri SS, Włochy
+48 517 417 659
www.sardynianieruchomosci.pl
InHouse Nieruchomości Szczecin
ul. Błogosławionego Wincentego Kadłubka 39/2
71-524 Szczecin
787 560 993
www.inhouse.szczecin.pl
Nieruchomości Sytek
ul. Wielka 21
61-755 Poznań
516 020 806
www.nieruchomosci.sytek.pl